Tom chwycił dłoń Mary. (Sentence Note)


#1
  • chwycić ‑cę ‑cisz (pf), (impf) chwytać = seize, grasp, catch hold of, grip, seize.