Tom był świadkiem wypadku.(Sentence Note)


#1
  • świadek (-dka) (mp noun) (Nom plural -owie) = witness, bystander.