To sprawa najwyższej wagi.(Sentence Note)


#1

najwyższej (przymiotnik) = highest, utmost, paramount