To się ciebie nie tyczy. (Sentence Note)


#1

Note: tyczyć (-czę -czysz) (impf) = to stake out, mark. ~ się +Genitive = concern