To oczywiste, że skłamałeś.(Sentence Note)


#1
  • kłamać (-mię -miesz) (impf), (pf) skłamać = to lie, tell an untruth