To nie jest droga, a ścieżka. (Sentence Note)


#1

ścieżka ‑żek (f noun) = a path, track. ~ dżwiękowa soundtrack