To mały krok dla człowieka, a wielki skok dla ludzkości.(Sentence Note)


#1
  • skok (mi noun) = jump, hop, leap, surge. (colloq) = heist
  • skokowy (adj of skok). (adv) skokowo = by leaps and bounds
  • odskok (mi noun) = recoil (from firearm)
  • podskok (mi noun) = jump, hop, bound