To jest trochę przerażające.


#1
  • przerażający (active adjective) = frightening, appalling. (adv przerażająco