To było słuszne pytanie.(Sentence Note)


#1

słuszny (adj) 1] correct, proper.correctly. 2] tall, imposing (adv) słusznie