Teraz patrzę na życie inaczej niż dotychczas. (Sentence Note)


#1
  • dotychczas (adv) = hitherto, till now, previously
  • dotychczasowy (adj) = previous, until now