Ten przepis wciąż obowiązuje. (Sentence Note)


#1

obowiązywać -zuję -jesz (impf), (pf) zobowiązywać = to obligate, be in force, be in effect, be observed