Ten płaszcz kosztuje majątek, ale jest wart swojej ceny.(Sentence Note)


#1

majątek -tku (mi noun) = 1] fortune, estate, property, inheritance. 2] manor house