Tchórz z ciebie! (Sentence Note)


#1

Tchórz z ciebie = phrase = (literally, a coward from you) = You’re a coward.