Tamten dom jest nawiedzony. (Sentence Note)


#1
  • nawiedzony aj = haunted, obsessed
  • nawiedzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf nawiedzać = 1] strike (of disease, etc) 2] haunt