Statek pojawił się w zasięgu wzroku.


#1
  • wzrok (mi noun) = vision, sight, eyesight