Słyszałem, jak młoda dziewczynka wzywa pomoc. (Sentence Note)


#1

NOTE: wezwać (wezwę wezwiesz) (pf), (impf) wzywać = to call, to summon