Samochód rozbił się o ścianę.(Sentence Note)


#1
  • rozbić (-biję -jesz) (pf), (impf) rozbijać = to break apart, smash, wreck. ~ namiot pitch a tent