Sądził, że jest szczęśliwa.(Sentence Note)


#1

sądzić -dzę -dzisz (impf) = to judge, to consider it to be fact, to think