Rząd upadł, ale zamieszki wciąż trwają.(Sentence Note)


#1

zamieszki ‑szek (plural form) = disorder, riots