Rozejrzyj się dookoła. (Sentence Note)


#1

Note: rozejrzeć się (-rzę -rzysz) (pf), (impf) rozglądać się za +Instrumental = have a look around for