Przyznał, że brał łapówki.(Sentence Note)


#1
  • łapówka -wek (f noun) = bribe