Przyznał się do porażki.(Sentence Note)


#1
  • porażka -żek (f noun) = defeat, reversal (of fortune)