Przywykłem do gorąca. (Sentence Note)


#1

przywykać ‑am ‑asz impf, pf przywyknąć ‑nę ‑niesz = to become used to /accustomed to
przywykły (aj) +do+Gen = accustomed to