Przyszedłem na piechotę. (Sentence Note)


#1
  • piechota (f noun) the infantry.
  • na piechotę (colloq) = on foot