Przyrzekam, nie zrobię nic przeciwko tobie. (Sentence Note)


#1

Note: przyrzekać [komuś coś] - to promise somebody something.
przyrzec = perfective of przyrzekać