Prześpię się. (Sentence Note)


#1
  • przespać ‑śpię ‑śpisz pf, impf przesypiać = to sleep through.
  • & się z + Instr = sleep with s.o., have sex with s.o.