Przepraszam, którędy do zoo?(Sentence Note)


#1
  • którędy (interrogative adv) = which way?