Proszę, zapnij swój pas. (Sentence Note)


#1
  • zapiąć ‑pnę ‑niesz (pf), (impf) zapinać = to buckle, button, clasp, fasten, zip