Proszę, zamów tej pani taksówkę.


#1

Please order this lady a taxi


#2
  • zamówić -wię -wisz (pf), (impf) zamawiać = to order, commission
  • zamówienie (n noun) = an order. na ~ = to order