Próbował napisać krótkie opowiadanie. (Sentence Note)


#1
  • opowiadanie (n noun) = a short story