Próbował mnie oszukać.(Sentence Note)


#1

oszukać (-am -asz) (pf), (impf) oszukiwać (-kuję -jesz) = to deceive, defraud, cheat, swindle