Prędkość światła jest o wiele większa niż prędkość dźwięku. (Sentence Note)


#1
  • dźwięk mi.noun = sound