Prawie oszalałem ze strachu. (Sentence Note)


#1
  • oszaleć ‑leję ‑jesz (pf) = to go mad, to go crazy