Praca trwa. (Sentence Note)


#1

trwać trwam trwasz (usually 3p) (impf), (pf) potrwać or przetrwać = to last, endure, go on, be constant, be in progress