Powinieneś zrobić użytek z tej szansy. (Sentence Note)


#1

użytek ‑tku (mi noun) = a use (the act or opportunity of using something, usually to one’s own benefit)