Posąg nie ma głowy. (Sentence Note)


#1
  • posąg = mi.noun = a sculpture, statue. dim = posążek
  • posągowy = aj of posąg = statuesque