Porządnie się wystraszył, kiedy zobaczył tego wielkiego węża. (Sentence Note)


#1
  • wystraszyć ‑szę ‑szysz (pf), (impf) wystraszać = to frighten, scare
  • & się = to be frightened, scared