Policjant zatrzymał go za przekroczenie prędkości.


#1

The policeman stopped him for breaking the speed limit