Pójdę i sprowadzę ci lekarza. (Sentence Note)


#1

Note: sprowadzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) sprowadzać = to bring, import z+Gentive from. ~ się do+Genitive = to amount to, to boil down to