Podziwiam twój talent.


#1

podziwiać (-am -asz) (impf) = admire, marvel at
podziwiany (adj) = admired
podziw (mi noun) + dla +Genitive = admiration (for)