Podczas rozmowy z nim, stwierdziłem, że jest zmartwiony, ale przyjazny. (Sentence Note)


#1

stwierdzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf stwierdzać = to ascertain