Po prostu wpuść Toma. (Sentence Note)


#1
  • wpuścić wpuszczę ‑ścisz pf, impf wpuszczać = to let in, to allow entrance