Pamiętam, jak Cię widziałem w ubiegłym roku. (Sentence Note)


#1
  • ubiegły = (adj) = last, past (month, etc)