Oszustwem jest zaczynać biec przed innymi. (Sentence Note)


#1
  • oszustwo (n noun) = a deceit. (colloq) a ripoff