Oszczędź mi szczegółów. (Sentence Note)


#1

Note: oszczędzić -(dzę -dzisz oszczędź) (pf), (impf) oszczędzać +D, +A/+G = conserve, save, economize, spare.