Osiągnął cel. (Sentence Note)


#1

osiągnąć (-nę -niesz) (pf), (impf) osiągać = to achieve, attain, accomplish