Ona może rozwiązać ten problem, ja zresztą też.(Sentence Note)


#1
  • zresztą (adv) = for all that, in any case, for that matter