On jest złodziejem.


#1
  • złodziej (mp noun) = robber, thief (feminine = złodziejka (-jek))
  • złodziejaszek (-szka) (mp noun) = petty thief
  • złodziejstwo (noun) = robbery, thievery