On jest im bardzo wdzięczny, zresztą słusznie. (Sentence Note)


#1
  • (phrase) zresztą słusznie = rightly so, rightly