Ogrzewanie nie działa.(Sentence Note)


#1
  • ogrzewanie (n noun) = the heating.
  • centralne ogrzewanie = the central heating